Disclaimer Web-site:

Aan (de informatie vermeld in/op) deze Web-site van KW Legal kunnen op geen enkele wijze rechten en/of vorderingen worden ontleend. KW Legal noch zijn eigenaar/rechthebbende aanvaardt terzake op geen enkele wijze aansprakelijkheid.