Producten en diensten van KW Legal

De producten en diensten van KW Legal betreffen:

 

 

 

-      Samenwerkingsverbanden

-      Publiek Private Samenwerking (PPS)

-      (Europees) aanbestedingsrecht en aanbestedingsbeleid

-      Staatssteun

-      Privatiseringen en verzelfstandigingen

-      Zakelijk contracteren / overeenkomstenrecht

-      In- en verkoop (-voorwaarden)

-      Fusie en overname